متقاضیان و درخواست کنندگان ورق های کامپوزیت نما، جهت دسترسی راحتر به تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر می توانند از طریق فرم زیر اقدام به عمل نمایند.

فرم ثبت مشتریان